NTCIR-13 QA Lab-3

フェーズ1のフォーマルラン実施中

登録は2017年5月1日月曜日(SST)まで

タスク 重要な日程 登録はこちら

Contents

Contact Us

http://ntcir.nii.ac.jp/QA-Lab/8-Contact-Us/

q...@nii.ac.jp

Mailing List for Discussion

English

q...@nii.ac.jp

Japanese

q...@nii.ac.jp