NTCIR-13 QA Lab-3

フェーズ1のフォーマルラン実施中

登録は2017年5月1日月曜日(SST)まで

タスク 重要な日程 登録はこちら

Contents

Publications

NTCIR-12 QALab-2 (2015-2016)

NTCIR-12 QALab-2 Papers
http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings12/NTCIR/toc_ntcir.html#QALab

NTCIR-12 QALab-2 Evaluation Results
http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings12/NTCIR/Evaluations/QALab/ntc12-QALAB-eval.html

NTCIR-12 Kick-Off Event QALab-2 Slide
http://research.nii.ac.jp/ntcir/ntcir-12/pdf/NTCIR-12-Kickoff-QALab.pdf

NTCIR-12 Kick-Off Event QALab-2 Video Recording

NTCIR-11 QALab-1 (2013-2014)

NTCIR-11 QALab-1 Papers
http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings11/NTCIR/toc_ntcir.html#QALab

NTCIR-11 QALab-1 Evaluation Results
http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings11/NTCIR/Evaluations/QALab/ntc11-QALAB-eval.htm

NTCIR-11 QALab-1
http://ntcir.nii.ac.jp/QA-Lab/1--Overview/